УДОБНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНТЕРИМ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Тук ще намерите удобни инструменти като персонализирани Интерим договори, калкулатор за ставки, графици и форми за оценка.


   ИНДИКАТОР ЗА СТАВКИТЕ

Защитете правилната часова ставка, която може да се фактурира, като използвате различни методи.


  СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФРИЙЛАНС И ИНТЕРИМ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Свободата за предприемачество може да бъде комбинирана с административно и без рискове удобство.


   Временно (типово) споразумение

Бързо генерирайте междинно споразумение по поръчка. Отнася се за образец на споразумение от (холандските) данъчни власти.


   Таблица за работно време

Готов работен лист, който изчислява себе си. Може да бъде приложен към вашата фактура.


   Справочни и оценъчни формуляри

Форми за оценяване на кандидатите по време или след временни назначения.