УДОБНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНТЕРИМ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Тук ще намерите удобни инструменти като персонализирани Интерим договори, калкулатор за ставки, графици и форми за оценка.


   Индикатор за ставките

Защитете правилната часова ставка, която може да се фактурира, като използвате различни методи.


  Счетоводни услуги за фрийланс и Интерим професионалисти

Свободата за предприемачество може да бъде комбинирана с административно и без рискове удобство.


   Факторинг за самонаети професионалисти

Парите са в банката до 24 часа. Дългите срокове и рисковете са част от миналото.


   De beste aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP'ers

Planet Interim weet dat ZZP´ers risico's lopen en heeft daarom een aansprakelijkheidsverzekering geselecteerd die dekking biedt voor financiële gevolgen van het maken van beroepsfouten.


   Генератор на Интерим договор

Генерирайте бързо надежден и пълен Интерим договор на холандски.


   Ready-to-use timesheet

Свалете този готов за ползване график, който автоматично се обновява след попълване.


   Референции

Форми за референции и оценка, за да оценявате по време на или накрая на даден Интерим проект.