Изтеглете формуляри за препоръки и оценка тук

Изтеглете "Формуляри за препоръки и оценка" тук. Те помагат да се очертае опитът на клиентите/работодателите по време на или след временни назначения. Формулярите могат да се използват и при искане на препоръки за даден кандидат. Формулярите са на разположение на нидерландски и английски език.