Публикуване на задачи за временно управление и проекти на свободна практика

Planet Interim улеснява и прави по-достъпно наемането на временни мениджъри, специалисти на свободна практика и самостоятелно заети лица. Изградете връзка с подходящите високообразовани временни специалисти на пряка основа, безплатно:

  •   Създайте фирмен акаунт за пет минути и започнете да публикувате задачите си
  •   Задачата автоматично се съчетава с хиляди свързани професионалисти в областта на временните услуги и те се уведомяват за това.
  •   Уникална технология за провеждане на търгове позволява на временните мениджъри и специалистите на свободна практика да посочат най-добрата си цена
  •   Спестете допълнително, защото не плащате такса като работодател, дори когато има съвпадение!