ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ PLANET INTERIM

Благодарим ви, че посетихте Planet Interim. Този уебсайт и всички негови части, с изключение на определени хипервръзки, са собственост на Planet Interim. Забранено е публикуването, копирането или записването на този уебсайт или негови части без изричното писмено разрешение на Planet Interim. Това разрешение не е необходимо за лична, некомерческа употреба. Авторските права на уебсайта са изрично запазени от Planet Interim.

Бихме искали да уведомим професионалистите в областта на междинните услуги, че техният CV или профил на Planet Interim става видим в Интернет след пълната регистрация без посочване на техните имена и контактни данни, при условие че следват инструкциите за попълване и не посочват имена и контактни данни в полетата, предназначени за тях. Потенциални работодатели могат да правят селекции на основата на профилите. Само работодатели, интересуващи се от услугите на междинни професионалисти, могат, след като са влезли в системата и следователно са известни на нас, да поискат CV-то, включително контактните данни на професионалиста, чрез искане за контакт. Ако самият професионалист отговори на искане за контакт или на обява, публикувана на Planet Interim, рекламиращият работодател може да види имената и контактните данни на професионалиста.

Бъдете внимателни какво публикувате или не на Интернет. Препоръчваме на професионалистите в областта на междинните услуги след вход в системата и завършване на регистрацията си да проверят внимателно видимия профил.

Този уебсайт се съставя с изключителна внимателност. Все пак, не може да се извличат права от текстовете и връзките в този уебсайт. Информацията, разпространявана на този уебсайт, е предназначена изключително за информационни цели. Като потребител, трябва винаги да проверявате точността и пълнотата на информацията и да я оценявате самостоятелно за приложимост.

Информацията, разпространявана на този уебсайт, може да бъде променяна по всяко време от Planet Interim. Planet Interim не носи отговорност за вреди (директни или косвени), причинени от достъпа и/или използването на този уебсайт. Planet Interim не носи отговорност и за неточност или непълнота на информацията, предоставяна на този уебсайт или чрез препратките на трети страни на този уебсайт.

Planet Interim се стреми да направи този уебсайт лесен за използване и потребителски приятен. Информацията се представя възможно най-пълно, надеждно, актуално и удобно. Затова този уебсайт се подобрява и разширява постоянно. Въпреки това определена информация на този уебсайт може да бъде непълна и/или неточна.

Ние наистина ценим предложенията, въпросите или коментарите за съдържанието на уебсайта. Можете да ги направите лесно чрез формуляра за контакт.

С уважение,

Planet Interim BV