ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ PLANET INTERIM

Отказът от отговорност на нидерландски език е водещ. Благодарим Ви много за посещението на нашия сайт. Оценяваме забележките и предложенията Ви по съдържанието или услугите на Planet Interim. Лесно можете да ни изпратите съобщение като кликнете тук.

Информацията, която се съдържа в тези страници, е само за общо информиране. Информацията е предоставена от Planet Interim B.V. (ООД по холандския закон) и макар да се стремим да поддържаме информацията актуална и коректна, не правим никакви постъпки или гаранции, преки или косвени, за пълнотата, точността, надеждността, съответствието или наличността по отношение на уебсайта или информацията, продуктите, услугите или свързаната графика, която се съдържа на уебсайта с каквато и да е цел. Всякакво доверие към такава информация е строго на собствен риск.

В никакъв случай не носим отговорност за загуба или щета, включително без ограничение, косвена или вторична загуба или щета, или каквато и да е загуба или щета, произтичаща от загуба на данни или печалби, произтичащи от или във връзка с употребата на уебсайта.

Чрез тези уебсайтове можете да се свързвате с други уебсайтове, които не са под контрола на Planet Interim B.V. Ние не контролираме естеството, съдържанието и наличността на тези страници. Поставянето на линкове не означава непременно препоръка или одобрение на вижданията, изразени в тях. Положени са всички усилия да се поддържа уебсайтът в работещо състояние. Но Planet Interim B.V. не поема отговорност за и няма да бъде държано отговорно в случай, че уебсайтът временно е недостъпен поради технически причини и проблеми извън нашия контрол.

Уебсайтът и неговото съдържание са продукт на авторското право на Planet Interim © 2022. Всички права запазени.

Всякакво разпространение или възпроизвеждане на част или цялото съдържание в каквато и да е форма е забранено. Не може, освен с нашето изрично писмено разрешение, да разпространявате или използвате с търговски цели съдържанието. Нито да го предавате или съхранявате на друг уебсайт или друга форма на електронна система за възстановяване на данни.

Посочваме, че резюметата на Интерим професионалистите, след като се регистрират, ще бъдат видими в интернет с тяхното име/имена, но без да се споменават никакви данни за връзка като имейл адреси и телефонни номера. Потенциалните клиенти могат да правят подбор на база на профилите на Интерим професионалистите. Само клиенти, които се интересуват от услугите на Интерим професионалист, могат, след като са влезли и са станали известни, да разглеждат и да свалят пълното CV с данните за връзка. Внимавайте какво публикувате в интернет. Ние препоръчваме на Интерим професионалистите да проверяват видимия си профил, след като се регистрират надлежно.

С най-добри пожелания,

Planet Interim BV (OOD)