Профил на Интерим професионалиста

    55 - 85
Vanuit mijn bedrijf Datvertelikwel.nl adviseer ik profit en non-profit organisaties op het gebied van PR, communicatie, marketing en lobbyen. Dit kan variëren van het ontwikkelen van een website of het inrichten van sociale media, tot het opzetten en uitvoeren van een complete strategie of lobbywerk in Den Haag. Ook verricht ik bestuurlijke ondersteuning voor de voorzitter van de NATFAL (Nationale Facilitatiecommissie Luchtvaart)(Ministerie van I en M). Als persoon ben ik energiek, strategisch en creatief. Ik ben een netwerker en een teamspeler, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ben reeds 14 jaar actief op gebieden als journalistiek, media en PR/Communicatie/Marketing.

  Точки от препоръки


Образование


  Професионален опит


  Курс


 Езикови умения


Други умения


Хобита / спорт / интереси