Профил на Интерим професионалиста

    80 - 130
Experienced for the roles of:
  • Interim Chief Marketing & Commercial Officer
  • Head of Growth
  • Content Expert
  • Communication & Branding Expert
  • Change Manager
  • Digital Transformation
  • Product Owner  

  Точки от препоръки


Образование


  Професионален опит


  Курс


 Езикови умения


Други умения


Хобита / спорт / интереси