Профил на Интерим професионалиста

    100 - 150
Какви роли може да изпълнява специалистът, например?
Organisationsentwicklung, agile Transformation

Как се описва личността на професионалиста?
analytisch, empathisch, reflektiert, ausgleichend

  Точки от препоръки


Образование


  Професионален опит


  Курс


 Езикови умения


Други умения


Хобита / спорт / интереси