Профил на Интерим професионалиста

    75 - 125
Projectleider/procesverbeteraar bij een PV/ installatie bedrijf met systemen >700 panelen.

Projectleider voor een Elektrotechnische installatiebedrijf met 1 project van ruim 16.000 m2 waarin ik verantwoordelijk was, soms in overleg en samenspraak met directeur/eigenaar, voor 1000 kVA elektrotechnische installatie met daarin verlichtingsinstallatie, machinepark, KNX-, inbraakbeveiliging-, toegangscontrole-, brandmeld-, camerobservatie- geluidsinstallatie-, zonnepanelensysteem als ook alle bekabeling voor de volledige W-installaties. Duur van het project is 15 maanden.

Adviseur voor een middenstander m.b.t. elektronische inbraaksignaleringsinstallatie. Maken PvE, aanvragen offerte's, beoordelen offerte's, advies uitbrengen naar de opdrachtgever, begeleiding van de installatie tot aan oplevering.

Ondersteuning van een E- en W-installateur m.b.t. beoordelen PvE en calculatie en geven van adviezen met tot doel de opdracht te krijgen. Opdracht heeft installateur inmiddels gekregen.

  Точки от препоръки


Образование


  Професионален опит


  Курс


 Езикови умения


Други умения


Хобита / спорт / интереси