За съжаление. Тази временна свободна позиция вече не е налична.

Клиентът или рекламодателят вече е премахнал поръчката от мрежата.

Това може да се случи, ако клиентът вече е получил достатъчно отговори или ако периодът за отговор е изтекъл. Тъй като Planet Interim като услуга инвентаризира и събира всички релевантни свободни позиции онлайн от повече от 300 доставчици, брокери, посреднически агенции и социални медии не по-малко от три пъти на ден, можете да сте сигурни, че с наша помощ автоматично имате отлично проследяване на целия пазар! За да гарантираме актуалността на тези външни задания, ние показваме тези задания на нашата платформа само за няколко дни. Заданията, публикувани от организациите в нашата платформа, обикновено са онлайн в продължение на една седмица.