Профил на Интерим професионалиста

    100 - 145
20 jaar ervaring in supply chain management en S&OP

  Точки от препоръки


Образование


  Професионален опит


  Курс


 Езикови умения


Други умения


Хобита / спорт / интереси