Профил на Интерим професионалиста

    55 - 80
Ervaren recruiter, + 10jr ervaring

  Точки от препоръки


Образование


  Професионален опит


  Курс


 Езикови умения


Други умения


Хобита / спорт / интереси