Профил на Интерим професионалиста

    75 - 125
• implementatie projecten AVG / GDPR  bij diverse nationale en internationale organisaties.  Werkzaam als extern Functionaris Gegevensbescherming bij diverse organisties. Keynote speaker Autoriteit Persoonsgegevens. Werkzaamheden implementatie projecten: opstellen register van verwerkingen, opstellen verwerkersovereenkomsten, opstellen privacy statements, policies en notices, opstellen protocol datalekken en het afhandelen ervan, opstellen procedure afhandeling AVG verzoeken betrokkenen en afhandelen ervan, opstellen Binding Corporate Rules.

  Точки от препоръки


Образование


  Професионален опит


  Курс


 Езикови умения


Други умения


Хобита / спорт / интереси