Профил на Интерим професионалиста

    75 - 125
Какви роли може да изпълнява специалистът, например?
HR-IT: ik ben de verbindende schakel tussen ICT en de Business omdat ik beide talen spreek. Ik houd mij bezig met het kwantificeren van de competentiekloof tussen vraag en aanbod en krijg er energie van om partijen succesvol te verbinden en te laten groeien.

Как се описва личността на професионалиста?
Mijn soft-skills (karaktereigenschappen en interactiestijlen) kunnen beknopt als volgt worden getypeerd: • Pionier (creatief, origineel). • Team player (alleen ben je sneller, samen kom je verder). • Presteerder (actiegericht, ambitieus, zelfstarter). • Strateeg (toekomstgericht, breed overzicht, blue ocean). • Analyticus (weloverwogen, onderzoekend, systematisch, objectief, integer).

  Точки от препоръки


Образование


  Професионален опит


  Курс


 Езикови умения


Други умения


Хобита / спорт / интереси