Профил на Интерим професионалиста

    50 - 80
zeer ervaren, breed georiënteerd, aanpakker

  Точки от препоръки


Образование


  Професионален опит


  Курс


 Езикови умения


Други умения


Хобита / спорт / интереси